Válečné lodě druhé světové války

Warships of World War II
 ©1999-2013 Ladislav Kosour, ww2@warshipsww2.eu (any suggestions, error-reports and comments are welcome)